Ontwikkeling en toepassing van een etiologisch anti-MAFLD geneesmiddelenontwikkelingsplatform, gebaseerd op humane stamcellen en gericht op schildklierhormoon signalering

Projectdetails

!!Description

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) treft zo'n 25% van de
wereldpopulatie. Desondanks zijn er tot op heden nog geen
geneesmiddelen beschikbaar voor de behandeling ervan. De laatste
jaren zijn de inzichten in de pathogenese van NAFLD sterk verbeterd
en samen met meerdere gefaalde klinische studies bracht dit aan het
licht dat NAFLD veel meer heterogeen is dan eerder gedacht. Dit
resulteerde in een herziening van de NAFLD-nomenclatuur naar
'metabole disfunctie-gerelateerde leververvetting' (MAFLD), waarbij
ook een nieuwe aanpak van klinische studies wordt vooropgesteld
met gestratificeerde patiëntengroepen gebaseerd op etiologie, met
de voornaamste verschillen op metabool, genetisch of
omgevingsgerelateerd vlak, in plaats van inclusie op basis van
histologische score. Dit doctoraatsonderzoek anticipeert op deze
verandering en implementeert de heterogeniteit van patiënten in
translationeel en preklinisch onderzoek via de ontwikkeling van een
humaan-relevant, op etiologie gebaseerd anti-MAFLD in vitro
geneesmiddelenontwikkelingsplatform, dat gebaseerd is op humane
huidafgeleide hepatische progenitorcellen en de eerder genoemde
drie hoofdpijlers van heterogeniteit omvat. Een metabool en
genetisch in vitro MAFLD model zijn reeds voorhanden; een
omgevingsgerelateerd model zal hier worden ontwikkeld. Het
platform is gericht op de schildklier-as, aangezien deze verstoord is
in de meeste NAFLD patiënten en dit een veelbelovende strategie
lijkt om geneesmiddelen te ontwikkelen
AcroniemFWOSB134
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Keywords

  • Op stamcellen gebaseerde modellering van leverziekten
  • Medicijnontdekking
  • MAFLD

Flemish discipline codes

  • In vitro testing
  • Drug discovery and development not elsewhere classified
  • Hepatology