Ontwikkeling en consolidatie van sequentiële representaties bij impliciet leren.

Projectdetails

!!Description

Het verwerven van een vaardigheid wordt veelal gekenmerkt door het impliciet leren van een sequentie, aangezien meestal een opeenvolging van gebeurtenissen in de tijd geleerd wordt. Hoewel er al veel onderzoek naar impliciet sequentieleren gebeurd is, is het nog steeds niet duidelijk hoe de opgedane sequentiële kennis precies gerepresenteerd wordt. Om hier meer inzicht in te verwerven, gaan we in het huidige project het abstractieniveau, de snelheid van ontwikkeling en de mate van consolidatie van perceptuele en motorische sequentiële representaties na. In tweede instantie zullen we onderozeken of de resultaten gevonden bij een jongvolwassenen populatie, veralgemeenbaar zijn naar kinderen, dewelke andere neurale systemen zouden rekruteren bij het verwerven van sequentiële vaardigheden.
AcroniemFWOTM506
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0930/09/14

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Psychology and cognitive sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.