Ontwikkeling en evaluatie van geavanceerde klinische beslissingsondersteuningssystemen: een farmaco-epidemiologische approach

Projectdetails

!!Description

In maart 2017 lanceerde de WGO de derde Global Patient Safety Challenge waarbij gefocust wordt op het verminderen van medicatiefouten zoals bijvoorbeeld geneesmiddeleninteracties (DDIs) en gecontra-indiceerde toedieningen. Medicatiefouten zijn de
grootste oorzaak van vermijdbare ongewenste bijwerkingen die 4-6% van alle hospitalisaties veroorzaken en in 10% van de gehospitaliseerde patiënten optreden, leidend tot verlengde
opnames. Minimum 15% van de ziekenhuisuitgaven kunnen aan vermijdbare patiëntenletsels toegekend worden. Een belangrijke manier om de patiëntveiligheid te verbeteren is het gebruik van beslissingsondersteuningssystemen (CDSS). Dit zijn computersystemen die clinici bijstaan in het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld door meldingen te verstrekken op het moment van voorschrijven. Echter, de nu beschikbare CDSS houden geen rekening met contextfactoren wat resulteert in aspecifieke meldingen en signaalmoeheid,. Dit laatste treedt op als artsen gedesensibiliseerd worden door het hoge aantal meldingen en daarom alle meldingen negeren of overschrijven. Een contextspecifiek CDSS toont alleen de relevante meldingen
waardoor het systeem zinvoller is. De eerste focus van dit project is het ontwikkelen en implementeren van zo’n CDSS voor de vaak voorkomende maar complexe DDIs die leiden tot hartritmestoornissen. Ten tweede zullen we een CDSS ontwikkelen voor allergiescreening rekening houdend met patiënt- en geneesmiddelgerelateerde factoren voor de risicobepaling.
AcroniemFWOSB82
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/23

Keywords

  • clinical pharmacy
  • information system

Flemish discipline codes

  • Cardiology
  • Clinical pharmacy