Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-ULB, Alexandra Dreesman

Projectdetails

!!Description

Het doel van dit werk is het definiëren van verschillende responsprofielen, verschillende immunotypen die gerelateerd zijn aan de klinische manifestaties. Deze gedefinieerde immunotypen zouden clinici helpen bij het differentiëren van geïnfecteerde gezonde kinderen met degenen die actieve tuberculose ontwikkelt hebben. In vervolgstudie zal opgezet worden bij kinderen met actieve tuberculose om de immunologische reactie gedurende de behandeling te karakteriseren. Het doel is om een immunotype te identificeren die als biomarker kan dienen bij een positieve respons op de behandeling.
AcroniemOZR2289
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum16/05/1116/05/15

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Psychology and cognitive sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.