Ontwikkeling van een vaccin tegen Leishmaniase via fusieproteinen van het Pseudomonas lipoproteine Oprl met gmodifieerde Leishmania antigenen

Projectdetails

!!Description

We hebben onlangs een nieuwe type clonerings- en expressievectoren ontwikkeld, dat toelaat immunogene fusieproteïnen te genereren die zeer geschikt zijn voor de ontwikkeling van vaccins (Cornelis et al.,1996). Deze chimere eiwitten bestaan telkens uit het OprI lipoproteïne van Pseudomonas aeruginosa (dat een adjuvant effect heeft), gekoppeld aan een antigeen naar keuze waarbij zowel korte peptiden als al dan niet volledige proteïnen kunnen geïnsereerd worden. Met het oog op de ontwikkeling van een vaccin tegen Leishmania antigenen gp63 en PSA-2, of fragmenten daarvan. Uit verschillende preliminaire immunisatie-experimenten met OprI-gp63 beek dat dit fusieproteïne zowel humorale als een cellulaire gp63-specifieke immuunrespons kon induceren. Geïmmuniseerde dieren bleken bovendien minder gevoelig voor Leishmania-infectie, alhoewel er geen sprake was van een echte bescherming. Aangezien aangetoond werd dat zo een bescherming afhankelijk is van een specifiek Th1-type immuun antwoord, zal nu getracht worden doelgericht het gp63 (en/of PSA-2) gen te modificeren teneinde de uitdrukking van Th1-inducerende epitopen te versterken, en mogelijk de Th-2 inducerende te elimineren. Als dusdanig hopen we fusieproteïnen te genereren die preferentieel een Th1 respons induceren en een beschermende immuniteit tegen (liefst verschillende) Leishmania species kunnen bewerkstelligen.
AcroniemOZR192
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9831/12/99

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences
  • Basic sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.