Ontwikkeling van een nieuwe meetmethodologie, gebaseerd op lokale impedantiemetingen, voor de studie en de preventie van de lokale corrosie van koper.

  Projectdetails

  !!Description

  De aantasting van metalen door lokale corrosie moet vermeden worden, zij treedt namelijk zeer snel op en is moeilijk te detecteren. Ook koper wordt in sommige gevallen aangetast door een vorm van lokale corrosie. Om gericht aan corrosiebescherming te kunnen doen is echter een goede kennis van het mechanisme van de aantastingsreactie zelf onontbeerlijk. De doelstelling van dit project is enerzijds het opstellen van een methodologie om lokale corrosie te onderzoeken. Anderzijds zal een manier om koperoppervlakken tegen lokale aantasting te beschermen op punt gesteld worden.Recent werd de nieuwe techniek der lokale impedantiemetingen (LEIS) ontwikkeld waarmee het mogelijk is de lokaal optredende reacties grondig te analyseren . De toepassing van deze techniek kan een doorbraak betekenen in het corrosie onderzoek. Gebruik makende van deze nieuwe techniek zal een model opgesteld worden van de reacties die plaatsgrijpen op het koperoppervlak. Wanneer de manier waarop deze aantasting gebeurt grondig begrepen is, zal overgegaan tot de evaluatie en optimalisatie van een manier ter preventie van lokale aantasting van koperoppervlakken.
  AcroniemIWT241
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/01/0531/12/08

  Flemish discipline codes

  • Chemical sciences