Ontwikkeling van een nieuwe nanopartikel formulatie voor mRNA gebaseerde therapeutische vaccinatie

Projectdetails

!!Description

Therapeutische vaccinatie is één van de meest veelbelovend strategieën om T-celresponsen te herstellen en virale replicatie te controleren zonder cART. mRNA-gebaseerde vaccines zijn bij de meest veelbelovende voor de behandeling van HIV infecties en laten grootschalige producties van het vaccin toe. Wegens de inherente gevoeligheid van RNA voor RNases aanwezig in de omgeving, zullen deze benaderingen bescherming van het RNA vereisen.
Tot nu toe, is therapeutische vaccinatie meestal beperkt tot antigen aflevering via systemische routes. Echter, in vele gevallen is hete HIV reservoir in de darm resisten tegen systemische behandeling ene is het effect op CD4+ T cellen in de lamina propria verschillend van dat in de periferie. Daarom is een perorale toedingswijze gewenst. mRNA is gevoelig aan de gastrointestinale omgeving en kan niet worden toeegepast in een conventionele perorale doseringsvorm. Door nanoencapsulatie van deze biomoleculen in een nanoparticulair dragersysteem, wordt het nucleinezuur beschermd tegen degradatie en accumuleert in de Peyer’s patches waar ze worden aangeboden aan lymfoid weefsel dat immuunresponsen zal initiëren. In dit project, zullen we de mogelijkheid evalueren om een mRNA gebaseerd vaccin tegen HIV af te leveren op basis van biodegradeerbare nanopartikels geladen met mRNA dat via laag-bij-laag techniek wordt geladen om holle hydriede anorganische-organische containers te creëren.

AcroniemFWOAL974
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/22

Keywords

  • Human immune defincency virus
  • nanoparticles
  • therapeutic vaccination

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Drug discovery and development not elsewhere classified
  • Vaccinology

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.