Ontwikkeling van een op kwantumchemie gebaseerd conceptueel kader voor hydrogenatiereacties met duurzame katalysatoren op basis van aardalkalimetalen

Filter
Participation in workshop, seminar

Zoekresultaten