Bepalen van een ecoscore voor voertuigen en toepassingen van deze ecoscore ter bevordering van het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen.

  • Van Mierlo, Joeri (Co-Promoter)
  • Timmermans, Jean-Marc Paul (Medewerker)
  • Maggetto, Gaston (Administrative Promotor)

Projectdetails

!!Description

Het doel van deze studieopdracht is het wegwerken van alle knelpunten en een éénduidige methode voor de beoordeling van de milieuvriendelijkheid van voertuigen uit te werken. Deze EcoScore moet toepasbaar zijn voor conventionele personenwagens en zwaar vervoer (vrachtwagens, vuilniswagens, bussen), omgebouwde voertuigen en alternatieve voertuigen (huidige en toekomstige). De EcoScore dient eveneens in praktijk berekend te worden. Er dient m.a.w. nagegaan te worden welke gegevens waar kunnen bekomen worden om de methode toe te passen.

Daarnaast dienen een aantal maatregelen concreet uitgewerkt te worden. Enerzijds wordt de EcoScore toegepast voor de uitwerking van sensibiliseringsmaatregelen en -instrumenten. Anderzijds wordt concreet aangegeven hoe deze EcoScore kan gebruikt worden voor het opleggen van quota en/of emissiekredieten, de analyse van vloten, de hervorming van de verkeersbelasting en mogelijke andere maatregelen.

AcroniemVLV80
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/07/0328/02/05

Flemish discipline codes

  • Mechanical and manufacturing engineering
  • Civil and building engineering