Ontwikkeling van een nieuwe technologie voor geautomatiseerde enzym-gemedieerde bioconjugaties voor de productie van kleine eiwit-gebaseerde radiopharmaca

Projectdetails

!!Description

Kleine eiwitten zoals Nanobodies (Nbs) zijn interessante instrumenten om tegemoet te komen aan de
behoefte voor gepersonaliseerde behandelingen en diagnostiek. Voor beeldvorming via positron
emissie tomografie is fluor-18 (18F) het ideale radionuclide, aangezien zeer hoge activiteit
geproduceerd kan worden, het een geschikte halfwaardetijd heeft, en beeldvorming met goede
resolutie mogelijk maakt. Om bestraling van personeel tijdens de radiosynthese te reduceren, zijn
geautomatiseerde systemen voor de productie van 18F-radiofarmaca nodig. Radiomerkingen van
kleine eiwitten worden echter handmatig of semi-automatisch uitgevoerd, en wordt bijna geen enkel
bioradiofarmacon routinematig geproduceerd op geautomatiseerde wijze, wat klinische translatie
beperkt.
Met als doel radiomerkingen van kleine eiwitten te vergemakkelijken is het nieuwe VyPAL2-enzym
van belang omdat zijn kinetiek ongeëvenaard is onder ligasen, en het een breed scala aan peptide
substraten kan hechten, waaronder 18F-gemerkte substraten. Mijn doel is om het enzym compatibel
te maken met geautomatiseerde Trasis-modules door het enzym op een matrix te fixeren, en om
d.m.v. nieuwe microfluïde systemen de productie-efficiëntie van 18F-gelabelde substraten te verhogen. Als voorbeeld zal ik een Nb gebruiken gericht tegen het PD-L1 eiwit, aangezien dit doelwit
relevant blijft op het gebied van immuno-imaging. Met deze aanpak zal ik het veld van
geautomatiseerde procedures voor enzymmatige eiwitmerkingen revolutioneren
AcroniemFWOTM1157
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2330/09/26

Keywords

  • Nanolichaam
  • Automatisering
  • Enzym-gemedieerde bioconjugatie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Cancer diagnosis
  • Radiopharmacy
  • Protein diagnostics
  • Nuclear imaging
  • Biocatalysis and enzyme technology

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.