Dienstweigeraars en deserteurs in de Franse Tijd (1798-1815). Sociaal-economische en culturele aspecten.

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoek heeft tot doel diepgaande en genuanceerde verklaringen te zoeken voor de problematiek van de dienstweigeraars en deserteurs in de Franse Tijd door de integratie van de militaire geschiedenis, de sociale geschiedenis en de gezinsgeschiedenis. Dit betekent dat, naast ‘intra-militaire’ factoren, ook sociaal-economische factoren, cultureel-mentale factoren en persoonlijke motieven zullen getoetst worden. Ten eerste worden de rekruten en deserteurs apart behandeld en binnen een complex maatschappelijk spanningsveld geplaatst, waarbij zowel negatieve als positieve houdingen t.a.v. de legerdienst worden onderzocht. Daarbij worden een aantal differentianties belangrijk geacht: oorlog-vrede, jongens uit stad-platteland, mentaliteitsverschillen tussen ‘Vlaamse’ en ‘Waalse’ rekruterings-milieus, politieke en cultureel-mentale verschillen tussen ‘Parijs’ en lokale gemeenschappen. Ten tweede wordt de problematiek benaderd vanuit het perspectief van het gezin en de gezinsstrategieën. In het kader van deze life-course approach is de ‘timing’ van dienstweigering en desertie zeer belangrijk. Er zal worden nagegaan hoe en in welke mate deze beslissingen waren verankerd in gezinsstrategieën en daarin transitiemomenten weerspiegelden. Net zoals de focus op positieve houdingen t.a.v. de legerdienst bieden ‘gezin’ en ’gezinsstrategieën’ een nieuwe invalshoek op methodologisch vlak. Daartoe wordt bronnenmateriaal uit het Dijledepartement gebruikt. Via steekproeven worden persoonlijke dossiers geselecteerd, kwantitatief verwerkt en kwalitatief geanalyseerd. Samen met inzichten in de internationale historische literatuur kan dit een licht werpen op het gedrag van jongens/ soldaten (gezinnen) in een periode van grote maatschappelijke veranderingen.
AcroniemFWOAL287
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0431/12/07

Flemish discipline codes

  • History and archaeology