Digitaal Jeugdwerk

Projectdetails

!!Description

Digitaal jeugdwerk houdt in dat digitale media en technologieën proactief worden benut en ter sprake gebracht in het jeugdwerk. Digitaal jeugdwerk is geen jeugdwerkmethode - digitaal jeugdwerk kan worden ingepast in om het even welke jeugdwerkomgeving (open jeugdwerk, voorlichting en advisering van jongeren, jeugdhuizen, ambulant jeugdwerk enz.). Digitaal jeugdwerk heeft dezelfde doelstellingen als jeugdwerk in het algemeen, en het gebruik van digitale media en technologieën in jeugdwerk moet altijd ten dienste staan van deze doelstellingen. Digitaal jeugdwerk kan worden verricht in zowel situaties van persoon tot persoon als internetomgevingen - of in een mengvorm van deze beide. Digitale media en technologieën kunnen een instrument, een activiteit of een content in het kader van jeugdwerk zijn.
AcroniemVLOV124
StatusActief
Effectieve start/einddatum18/02/2131/10/21

Flemish discipline codes

  • Communication sciences not elsewhere classified