Digitalisering in de gevangenis

Projectdetails

!!Description

De 'digitale wending' heeft een diepgaande invloed op elk segment van het sociale leven. Zelfs de gevangenis, de meest afgezonderde van alle instellingen, ontkomt niet aan haar invloed. ICT betreedt ook de Belgische gevangenissen. Onlangs lanceerden twee nieuw gebouwde gevangenissen 'PrisonCloud', een platform dat digitale communicatie met gevangenen in hun cel mogelijk maakt. Eerder hebben andere gevangenissen digitale toepassingen voor gevangenen zoals e-learning of Skype geïmplementeerd. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om te beoordelen hoe de toegang van gedetineerden tot digitale media en technologie van invloed is op het leven in de gevangenis voor gevangenen en gevangenispersoneel. Allereerst zal een historisch-penologische analyse van de debatten over de invoering van digitale faciliteiten in Belgische gevangenissen worden uitgevoerd, met bijzondere aandacht voor de spanning tussen principes van normalisatie versus minder geschiktheid. Dit deel van het onderzoek zal ook resulteren in een beschrijving van digitale media en technologieën die momenteel beschikbaar zijn voor gevangenen in Vlaamse gevangenissen, door ze te situeren op een continuüm van minimale tot maximale toegang. Ten tweede zal een diepgaand, meerzijdig etnografisch onderzoek worden uitgevoerd in een gevangenis van PrisonCloud, waarbij wordt onderzocht of en hoe PrisonCloud de ervaringen van gedetineerden en gevangenispersoneel beïnvloedt en hoe het ingrijpt in relaties tussen gevangenen en personeel. Ten derde zal een vergelijkende studie van het sociale klimaat in alle gevangenissen van de Noord-Belgische regio (Vlaanderen) worden uitgevoerd om het sociale klimaat in gevangenissen te vergelijken op basis van de beschikbare.
AcroniemFWOAL815
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/19

Flemish discipline codes

  • Digital and interaction design