Digitalisering van de politie: interne en externe uitdagingen voor de politieorganisatie in een inclusieve samenleving

Projectdetails

!!Description

Met het DIGIPOL onderzoek willen we bestuderen hoe het proces van digitalisering (met behulp van mobiele dataterminals, body-worn camera's en analyse software) het dagelijkse werk van de Belgische lokale politie beïnvloedt. Bovendien willen we inzicht krijgen in hoe de opkomst van technologie in de politieorganisatie de werk- en arbeidsomstandigheden, de interne werkrelaties en de relaties tussen politie en publiek verandert. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar hoe technologie moet bijdragen tot de efficiëntie van de politie enerzijds en de legitimiteit van de politie anderzijds. Binnen een inclusieve samenleving zijn de relatie politie-publiek een belangrijke voedingsbodem voor vertrouwen in de staat en vertrouwen in de politie. Wij vragen ons af hoe de uitbreiding van technologie-gemedieerde interacties de organisatorische legitimiteit en de politielegitimiteit als geheel beïnvloedt.

Funding Aknowledgement(s)

Belspo
Korte titelDIGIPOL
AcroniemFOD144
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/09/221/12/26

Keywords

  • Politie Organisatie
  • Digitaal Beleid
  • Inclusieve samenleving

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.