Handicap-neutrale dwang. Naar een dwangbehandeling en bewind in lijn met het VN-gehandicaptenverdrag

Projectdetails

!!Description

Wie een psychiatrische problematiek of verstandelijke handicap heeft, wordt vaker dan anderen met
dwang geconfronteerd. Via regelgeving over dwangbehandelingen of over bewind, nemen anderen
beslissingen die ze zelf niet willen of gewild zouden hebben. Volgens het VN-verdrag over de rechten
van personen met een handicap (IVRPH) zijn de criteria in deze regelgeving niet handicapneutraal.
Vaak is een handicap een voorwaarde voor dwang, of hebben andere voorwaarden een onevenredige
impact op wie een handicap heeft (bv. wilsonbekwaamheid).
Dwang moet handicapneutraal zijn. Terwijl het duidelijk is dat dit vandaag niet zo is, bestaat er
weinig kennis over oplossingen. Ten eerste is het onduidelijk wat 'handicapneutraal' echt betekent.
Ten tweede is er weinig kennis over hoe de regelgeving over dwangbehandelingen en bewind
handicapneutraal gemaakt kan worden. Die kennis is nochtans nodig om de regelgeving af te
stemmen op het IVRPH.
Dit project gaat na hoe de dwangbehandeling en het bewind in lijn gebracht kunnen worden met het
IVRPH. Daartoe worden criteria ontwikkeld voor handicapneutrale dwang. Die criteria worden
vervolgens gebruikt om na te gaan of bestaande wetten waarin dwang een reactie is op dreigende
schade (‘een noodtoestand’) of op een specifiek probleem, neutrale alternatieven zijn voor dwang gebaseerd op handicap en/of wilsonbekwaamheid. Als dat zo is, dan worden hieruit pistes afgeleid
om de regelgeving over dwangbehandeling en bewind te hervormen
AcroniemFWOAL1106
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2431/12/27

Keywords

  • VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  • Recht op handelingsbekwaamheid
  • Psychosociale en verstandelijke beperkingen

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Law not elsewhere classified
  • Family law
  • Civil law
  • Human rights law

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.