Dokter-patiënt communicatie via een ad hoc tolk op de dienst spoedgevallen: Wat gaat er verloren bij de vertaling?

Projectdetails

!!Description

Internationale migratie leidt tot demografische veranderingen en draagt ​​bij aan diversiteit in ziekenhuizen overal ter wereld. Ziekenhuispersoneel moet steeds meer communiceren met patiënten met wie zij geen taal delen, en dit vormt een uitdaging voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. Om taalbarrières in de gezondheidszorg te overwinnen, wordt het gebruik van professionele tolken aanbevolen. Dit wordt echter gecompliceerd door organisatorische, tijds- en financiële beperkingen op de afdeling spoedeisende hulp (ED); en clinici keren vaak terug naar niet-opgeleide ad hoc tolken, meestal familie of vrienden die de patiënt begeleiden en bekwamer zijn in de ziekenhuistaal. Er is dringend behoefte aan betere inzichten in de valkuilen van het werken met ad hoc tolken in de ED, en of deze kunnen worden overwonnen door gerichte training van beoefenaars. Om de oorzaken van misverstanden tussen clinici en patiënten te identificeren, bestudeert dit project de microdynamica van interacties tussen clinicus en patiënt (en in het bijzonder die welke worden gemedieerd door ad hoc tolken) in het ED in de aanwezigheid van taalbarrières. We putten uit een bestaande dataset van 130 audio-opgenomen consulten verzameld in een super divers Brussels ziekenhuis ED in 2013-2014. De dataset wordt aangevuld met etnografische notities over relevante contextuele elementen en informatie uit interviews met clinici. De data-analyse volgt een multidisciplinaire aanpak, waarbij specialisten in toegepaste taalkunde, medicijnen en interculturele psychologie betrokken zijn.
AcroniemFWOAL798
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/17

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Communications not elsewhere classified
  • Linguistics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.