DOMINIA ondersteund. De rol van de staat, ruimtelijke beleidssystemen en de sturing van Grondgebonden Commons in Europa

Projectdetails

!!Description

Academici wijzen sinds enige tijd op het groeiend potentieel van
‘Grondgebonden Commons’ (GCs) om discrepanties tussen de
toenemende vraag naar grond en duurzame ontwikkeling aan te
pakken. GCs belichamen alternatieve vormen van grondbeheer, als
een breed spectrum aan private en openbare eigendomsregelingen
en -belangen. Internationale en Europese organisaties hebben echter
de aandacht gevestigd op de beperkte wettelijke erkenning van GCs
en hun geringe institutionele inbedding in ruimtelijke
beleidsdomeinen. DOMINIA ontwikkelt een interdisciplinaire aanpak
voor innovatief onderzoek naar de rol van de staat als een complex
ruimtelijk beleidssysteem dat bemiddelt in de interacties tussen GCs
en de bredere sociaal-politieke dynamiek. Hiertoe analyseert het
project de wisselwerking tussen nationaal beleid en praktijken van
lokale gemeenschappen om juridisch-institutionele parameters te
verhelderen die de ontwikkeling van hybride eigendomsregimes en
collectieve grondregimes in 7 EU-lidstaten mogelijk maken: België
(Vlaanderen), Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden, Spanje en
Griekenland. In deze context benadert DOMINIA het grondbeleid op
innovatieve wijze als een interdisciplinair academisch veld, dat de
politieke economie van grond, recht en sociaal-ruimtelijke
wetenschappen en geografie in één theoretisch en methodologisch
kader kan integreren, om daarmee GCs te bestuderen en hun
veeleer partiële benadering in bestaande mono- of cross-disciplinaire
discoursen te verrijken.
AcroniemFWOAL1021
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Keywords

  • bestuur van landed commons
  • rol van de staat
  • ruimtelijke beleidssystemen (ruimtelijke ordening, land beleid en wetgeving)

Flemish discipline codes

  • Environmental and sustainable planning
  • Legal theory, jurisprudence and legal interpretation
  • Multilevel governance not elsewhere classified
  • Other social and economic geography not elsewhere classified
  • Property law