DREAM: Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum disorders

Projectdetails

!!Description

In klinische interventies profiteert de overdracht van vaardigheden van therapeut naar kinderen met autismespectrumstoornissen (ASD) door het opnemen van expressieve artefacten zoals poppen en geanimeerde karakters. Goed ontworpen robotica is bijzonder effectief gebleken en wordt een steeds belangrijker hulpmiddel voor het bemiddelen tussen therapeuten en ASS-kinderen in robot-assisted therapy (RAT). Echter, therapeutische interventies vereisen aanzienlijke menselijke hulpbronnen gedurende langere perioden. Om een ​​significant verschil te maken, moeten therapeutische robots daarom een ​​grotere mate van autonomie hebben dan de huidige op afstand bestuurde systemen. Bovendien moeten ze handelen naar meer dan alleen de direct waarneembare bewegingen van het kind, omdat emoties en intenties nog belangrijker zijn voor het selecteren van effectieve therapeutische responsen.

De volgende generatie RAT, die we als robot-enhanced therapy (RET) noemen, zal de psychologische gesteldheid van de ASD-kinderen kunnen afleiden en hun gedrag kunnen beoordelen om therapeutische acties te selecteren. Omdat kinderen therapie nodig hebben die is afgestemd op individuele behoeften, zullen RET-robots dit ook bieden. Aangedreven door therapeuten, zal DREAM next-generation RET leveren en klinische interactieve capaciteiten ontwikkelen voor therapeutische robots met toezichthoudende autonomie; robots die gedurende een beperkte periode zelfstandig kunnen opereren onder toezicht van een therapeut. De DREAM-robot zal ook als een diagnostisch hulpmiddel fungeren door klinische gegevens over de patiënt te verzamelen. Het zal werken onder strikte ethische regels en het DREAM-project zal beleidsrichtlijnen geven voor het regelen van ethisch-conforme inzet van RET onder toezichthoudende autonomie.

De kern van de DREAM RET-robot is het cognitieve model dat zintuiglijke gegevens interpreteert (aanwijzingen voor lichaamsbeweging en emotie), deze waarnemingen gebruikt om het gedrag van het kind te beoordelen door ze te leren toewijzen aan door de therapeut gespecificeerde gedragsklassen, en leert deze vervolgens in kaart te brengen gedrag van het kind om door de therapeut gespecificeerde robotacties toe te passen.
AcroniemEU456
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/04/1431/03/19

Flemish discipline codes

  • Dynamics, vibration and vibration control

Keywords

  • mechanica