Dynamiek van natuurgevaren en rampen in tropisch Afrika

Projectdetails

!!Description

Tegenwoordig spelen studies over milieuveranderingen een belangrijke rol in de
besluitvorming vanwege de toenemende gevolgen van klimaatverandering en
natuurrampen. Tegelijkertijd leiden veranderingen in landgebruik door
ontbossing en de uitbreiding van stedelijke gebieden en menselijke
infrastructuur in het algemeen tot meer rampen, zowel in de ruimte als in de tijd.
In dit werk stellen wij voor een promotieonderzoek te steunen dat gewijd is aan
de studie van de ruimtelijke en temporele verspreiding van natuurrampen en
daarmee samenhangende rampen in tropisch Afrika, met behulp van
webcrawling en teledetectietechnieken. Dit onderzoek moet het nieuwe ZAP-lid
positioneren als expert in teledetectie van natuurlijke gevaren, zoals
aanvankelijk werd verwacht. Dit zal ook de positie van de VUB versterken als
een belangrijke speler in de studie van natuurgevaren, rampen en
milieuveranderingen in Afrika. Het voorgestelde onderzoek wordt immers
uitgevoerd in samenwerking met het FED-tWIN GuiDANCE project tussen de
VUB en het AfricaMuseum, en biedt verschillende synergieën met lopende
doctoraatsonderzoeken en onderzoeksprojecten, zowel in het Departement
Geografie als in de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB
AcroniemOZR3992
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2230/09/26

Keywords

 • Afrika
 • Risicobeoordeling
 • ramp
 • Ontbossing
 • Stedelijke wildgroei
 • Landgebruik Verandering van landbedekking
 • Geo-hydrologische gevaren
 • Natuurlijke gevaren
 • Natuurlijke processen
 • Omgevingsveranderingen
 • webcrawlen
 • Grote gegevens Analyse
 • Wijzigingsdetectie
 • Teledetectie
 • Aardobservatie
 • Geospatiale analyse

Flemish discipline codes

 • Data mining
 • Natural language processing
 • Computer vision
 • Image processing
 • Climate change
 • Geomorphology and landscape evolution
 • Natural hazards
 • Remote sensing
 • Environmental impact and risk assessment
 • Environmental monitoring