Vroegmiddeleeuwse steden in de zuidelijke Noordzeeregio - formatieprocessen en levenscyclus van (pre-)stedelijke bodems vanuit archeologische en micromorfologisch perspectief, 400 - 1000

Projectdetails

!!Description

In dit project zal de donkere aarde van drie Belgische vestigingen (Antwerpen, Tongeren en Lier) worden bestudeerd en vergeleken in een internationale context om de menselijke en natuurlijke processen die van invloed waren van de oorsprong van de middeleeuwse steden te begrijpen.
AcroniemFWOTM631
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1214/11/16

Flemish discipline codes

  • Archaeology
  • History
  • Visual arts
  • Art studies and sciences