Econometrische methodes voor de schatting van het dynamisch risicoprofiel van niet-lineaire financiële portefeuilles

Projectdetails

!!Description

Zet niet al je eieren in één mandje, is het uitgangspunt van diversificatie in portefeuilletheorie. Door beleggingen te spreiden over activa, kunnen we activa-specifieke schokken temmen. In de afgelopen jaren is er een groeiende populariteit van synthetische financiële producten, die aanvullende diversificatie bereiken door middel van actieve managementstrategieën en blootstelling aan investeerbare risicofactoren.

Er is behoefte aan een adequate econometrische methodologie om het risicoprofiel van een dergelijk dynamisch fonds te evalueren. In een analyse met één periode zijn de traditionele methoden nog steeds van toepassing. Echter, met langere tussenpauzen ontstaat de complicatie dat, binnen het risicobeoordelingsvenster, de toewijzing dynamiek van schema en asset return veranderen abrupt, leidend tot een tijdsvariërende, niet-lineaire blootstelling aan risicofactoren.

Dit onderzoek beantwoordt de methodologische behoefte aan betrouwbare risicoprofilering in het kader van actief beheer. We stellen de volgende vragen: Hoe om te gaan met traagheid in de beschikbaarheid van prijzen voor instrumenten? Hoe een risicomaatstaf ontbinden in bijdragen van componentrisico's? Hoe de intraday-variatie in factorblootstelling nauwkeurig te schatten? Belangrijk is dat het onderzoek ook het economische belang kwantificeert: hoe verschillend zijn de risicoschattingen bij het correct in rekening brengen van niet-lineariteit? Wat is de vermindering van verliezen door niet-lineaire diversificatie voorbij correlatieanalyse? En hoe moeten beleggers en beleidsmakers reageren op plotselinge verstoringen in activaprijzen tijdens impactvolle evenementen
AcroniemFWOTM912
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/1830/09/22

Keywords

  • financiële portefeuilles

Flemish discipline codes

  • Innovation, research and development, technological change, intellectual property rights