EDIH 2022: Een hefboom creëren voor een toekomstbestendige en duurzame economie voor Brussel mogelijk gemaakt door AI en andere opkomende digitale technologieën

Projectdetails

!!Description

Het industriële weefsel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) bestaat voor 99,7% uit kmo's en kent een hoge concentratie digitale en service gerichte bedrijven. Digitale technologie is de belangrijkste motor achter hun innovaties. Toch presteren deze bedrijven iets onder het Europese gemiddelde wat betreft de acceptatie van kunstmatige intelligentie (AI) en eindigde op de derde plaats als laatste in het gebruik van ICT voor het milieu duurzaamheid. Deze specifieke context rechtvaardigt de lancering van een Europese digitale-innovatiehub (EDIH) in Brussel. Het zal fungeren als enig toegangspunt voor bedrijven tot duurzame digitale innovatie, mogelijk gemaakt door AI en andere opkomende technologieën. Op basis van de lokale industriële behoeften en in lijn met het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben de volgende strategische doelstellingen gedefinieerd voor de EDIH: - Stimuleer en faciliteer digitale innovatie voor economische, sociale en ecologische transitie - Draag bij aan het herstel na Covid - Het leiderschap van Brussel op het gebied van artificiële intelligentie versterken - Wees een toegangspoort tot Europa en promoot en verrijk de Brusselse expertise en industrie - De digitalisering van de Brusselse industrie vergemakkelijken Dit voorstel brengt alle noodzakelijke elementen samen om een ​​succesvolle EDIH in Brussel te implementeren: - Een thematische focus die zich vertaalt in een evenwichtig en flexibel dienstenportfolio om de regionale KMO's te ondersteunen bij het verbeteren van hun (toekomstige) concurrentievermogen. - Een sterke steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat koploper wil zijn in België en Europa. Het zal de EDIH medefinancieren voor 50% gedurende de volgende 7 jaar met een bedrag van € 2,1 miljoen voor de eerste 3 jaar. - Een slank en ervaren consortium dat de diensten in 3 verschillende talen (Frans, Nederlands & Engels) kan leveren en opzetten Europese corridors en reik uit naar andere EDIH's. De EDIH zal worden geïmplementeerd door 5 complementaire innovatieactoren in Brussel, namelijk Agoria, Sirris, BeCentral, ULB en VUB. Het zal 1500 bedrijven bereiken.
Korte titelsustAIn.brussels
AcroniemBRGPROV14
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/25

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Knowledge representation and reasoning

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.