Onderwijs ontwikkelingsplan (OOP):Streefdoel 1:Competentiegerichte en flexibele curricula & internationalisering

Projectdetails

!!Description

Het structuurdecreet gaat uit van het begrippenpaar 'kennis en competenties' maar laat de nadere invulling over aan de instellingen. In het onderwijsconcept van de VUB staat het begrip competentie voor een persoonsgebonden brede vaardigheid waarbij een integratie van kennen, kunnen, willen en doen in het geding is. Bij academische competenties gaat het om vermogens om op wetenschappelijk verantwoorde wijze ongestructureerde complexe situaties te analyseren, op creatieve en kritische wijze tot probleemformulering te komen en wegen te vinden om gedefinieerde problemen te bewerken.

Waar het om gaat is de genoemde competenties concreet te vertalen in BAMA-curricula, zowel op het niveau van doelen, van methoden en van evaluatievormen.
AcroniemVLO137
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0431/12/05

Flemish discipline codes

  • Pedagogical and educational sciences