Onderwijsvernieuwingsproject (OVP) 2010: De kookboek-traditie voorbij. Vernieuwen van de onderwijsvormen in het onderwijs gebaseerd op laboratoriumexperimenten in de Wetenschappen en de (Bio-)Ingenieurswetenschappen.

Projectdetails

!!Description

Doelstelling:Vernieuwen (her-denken) van onderwijsvormen gebaseerd op experimenteren in een laboratorium ("inquiry-based science education") aan de faculteit Ingenieurs¬wetenschappen en de faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.Beoogde impact:Een nieuwe pedagogische aanpak voor het laboratorium onderwijs in de eerste en tweede bachelor van bovengenoemde faculteiten uitwerken en voorstellen ("cases") definiëren om te introduceren in verschillende opleidingsonderdelen.Doelgroep:De studenten in de richtingen Ingenieurswetenschappen, Bio-Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen-Architectuur, Fysica, Wiskunde, Biologie, Chemie, Computerwetenschappen en Geografie in de eerste en/of tweede bachelor van bovengenoemde faculteiten (ca. 210 studenten in 1 Ba en 160 in 2 Ba).

AcroniemDOZ50 (exVLO227)
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/07/1030/11/12

Flemish discipline codes

  • Physical sciences