Invloed van een revalidatie-programma en een preventie-programma op de proprioceptieve controle van de gestimuleerde enkeldistorsie.

Projectdetails

!!Description

Onderzoek toont aan (Karlson et al, Vaes et al) dat de (enkel)gewrichtsfunctie tijdens de distorsibeweging fundamenteel verschillend is van de andere (enkel)gewrichtsfuncties zoals die voorkomen bij het behouden van het evenwicht in stand op één been, het lopen, springen of trappen tegen een bal. Daarom kunnen de bevindingen uit stress Röntgenfoto's (passief onderzoek) en stabilometrie (monopodale ruststand) niet zomaar bij het interpreteren van distorsiepreventie of de controle tijdens de distorsie worden overgenomen. Accelometrisch en EMG onderzoeken van de gesimuleerde swikbeweging (50°) uitgevoerd door onze onderzoeksgroep heeft toegelaten de controle over deze mogelijk laederende belasting te objectiveren. Er werden significante verschillen vastgesteld bij het vergelijken van normaal functionerende met instabiele enkels. In een nieuw opzet zal het effect van intensief sporten op de dynamische enkelstabiliteit worden bestudeerd door de enkels van een sedentaire populatie te vergelijken met de enkels van p^competitieniveau sportende individuen. Er zal verder een trainingsprogramma worden opgestart voor personen met enkelinstabiliteit om met een zwiksimulatie voor en na de training na te gaan of de controle wordt gewijzigd. Er zal tenslotte een evaluatie worden opgezet van een preventieprogramma toegepast in sportclubs om het verschil in controle over de zwiksimulatie te meten voor en na het programma. Om een grote groep clubs en kinesitherapeuten te bereiken zullen twee videomontages worden gerealiseerd met toelichtingen over onderzoeks- en revalidatieprogramma.
AcroniemOZR389
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9931/12/00

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Basic sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.