Electro-mechanische spiermodelling op middelbare leeftijd.

Projectdetails

!!Description

Door middel van de studie van de geïntegreerde (oppervlakte-) electromyografie (IEMG) bekomt men een benadering van de spierintensiteit tijdens inspanning. Door middel van de isokinetische computergestuurde krachtmetingen kan men met de kennis van de angulaire gewrichtssnelheden een benadering bekomen van het arbeidsvermogen. In combinatie met goniometrische en antropomotrische gegevens van het bewegend individu kan men zich een uitstekend beeld vormen van van de geleverde mechanische arbeid. In de context van een biomechanische interpretatie van de beweging kan hiermee voldoende feedback worden gegeven tot het bijsturen van de motoriek en de bewegingsvaardigheden (De onderzoeksploeg kan wat dit betreft terugvallen op expertise van 20 jaar). in de context van de ergonomische interpretatie van complexe, niet cyclische arbeidsbewegingen, is bijkomende informatie van metabole energie essentieel om een totaal beeld van de arbeid te bepalen zonder dit de facto als detail fysiologisch onderzoek te gaan beschouwen. Het betreft in wezen achtergrond informatie die de mechanisch- biologisch informatie moet ondersteunen. De combinatie van in hoofdorde EMG en excentrisch krachtonderzoek met een oudere (middelbare leeftijd) proefpopulatie is overigens een volledig nieuwe dimensie in dit genre bewegings- & welzijnsonderzoek.
AcroniemOZR239
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9831/12/01

Flemish discipline codes

  • Basic sciences