Elektronisch geld: een analyse van de toekomstperspectieven.

Projectdetails

!!Description

Elektronisch geld: een analyse van de toekomstperspectieven

De eerste praktijkervaringen met elektronisch geld zijn zeker niet onverdeeld positief. Zo stierf een aantal belangrijke pilootprojecten met elektronische geldbeugels een stille dood. Tegelijk blijven de resultaten van de geldbeugels die het stadium van proefprojecten zijn uitgroeid achter op de verwachtingen. Het elektronisch geld voor het Internet vergaat het zo mogelijk nog slechter.

Tegen deze achtergrond is het de bedoeling om de toekomstperspectieven van electronisch geld te (her)evalueren a.d.h.v. volgende drie ideeën:

(1) het modelleren van de prestaties van Proton in België middels zgn. 'learning curves'. Bij positief resultaat zou dit de kunnen onderbouwen dat de voorlopig eerder tegenvallende resultaten niet alarmerend zijn;

(2) een tweede idee heeft betrekking op de in de sector heersende teneur dat de toekomst ligt bij multi-functionele kaarten. In België heeft zich dienaangaande een uitermate interessante evolutie voorgedaan die nader onderzoek verdient, nl. het feit dat de Proton-kaart enorm blijkt aan te slaan als telefoonkaart in openbare telefooncellen. In dezelfde lijn zou ook de impact van het gebruik van de Proton-kaart binnen zgn. 'closed user groups' (zoals bedrijven en universiteiten) op het gebruik van de kaart daarbuiten nadere analyse verdienen;

(3) een andere toepassing waarvan veel wordt verwacht is het gebruik van elektronische geldbeugels voor betalingen op het Internet Interessant in dit opzicht ware een analyse van de 'branding'-strategieën van de uitgevers van elektronische geldbeugels: oorspronkelijk begonnen met nationale merken betalingen in de echte wereld is er nu - naar het voorbeeld van wat er met debetkaarten is gebeurd - een tendens merkbaar naar 'global brands' voor betalingen op het Internet. Concreet is het de bedoeling om samen met Prof. dr. A. Verbeke na te gaan in hoeverre een en ander kan worden ingepast in de 'integration-national responsiveness'-benadering zoals die bestaat in de strategic management literatuur.

AcroniemFWOTM81
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/9730/09/03

Flemish discipline codes

  • Economics and business