De rol van CD11b+ conventionele dendritische cellen (cDC2) in de tumor micro-omgeving en hun potentieel gebruik als tumorvaccin.

Projectdetails

!!Description

In de afgelopen jaren heeft immunotherapie van kanker opmerkelijke successen gezien, afhankelijk van de stimulering van anti-tumor T-lymfocyt responsen. Immunotherapie met T-cel stimulerende immuuncontrolepersonen is bijvoorbeeld nu goedgekeurd voor de behandeling van verschillende soorten tumoren, waaronder melanoom en niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Echter, hoe en waar
anti-tumor T-cellen die eerst in vivo worden geactiveerd, worden nog steeds onvolledig begrepen.
Dendritische cellen (DC) zijn gespecialiseerde antigeenpresenterende cellen die aanwezig zijn in alle weefsels, die een belangrijke rol spelen bij het initiëren en orkestreren van door T-cellen gemedieerde immuunresponsen. Belangrijk is dat is aangetoond dat DC geïsoleerd uit verschillende steady-state en ontstoken weefsels een heterogeen vertegenwoordigt
populatie bestaande uit ontwikkelingsafhankelijke DC subsets, inclusief cDC1 en cDC2. Er is gesuggereerd dat cDC1 antitumorimmuniteit stimuleert, maar de rol van tumor-geassocieerd cDC2 is totaal onbekend, ondanks het feit dat deze cellen meestal talrijker zijn. In dit project zullen we het moleculaire profiel van muis en humaan melanoom en NSCLC-geassocieerd cDC2 volledig karakteriseren via geavanceerde technologieën, hun in vivo rol in muizentumormodellen beoordelen en ten slotte hun potentieel voor therapeutische antitumorvaccinatie onderzoeken. .
AcroniemFWOAL935
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/22

Flemish discipline codes

  • Cancer biology

Keywords

  • Kanker