Het opklaren van de structuur-eigenschapsrelaties en kristallisatiekinetiek van duurzame polyhydroxyalkanoaat biopolymeren. Productie en analyse van poly(3-hydroxybutyraat-co-4- hydroxybutyraat).

Projectdetails

!!Description

Polyhydroxyalkanoaten (PHA’s) zijn microbieel geproduceerde,
biocompatibele polymeren met een grote variatie in structuur en
daardoor ook thermomechanische eigenschappen. Bovendien
kunnen voor de biosynthese hernieuwbare grondstoffen aangewend
worden. Daardoor is de interesse voor industriële toepassing van
PHA’s groot. Fundamentele kennis over de structuur-eigenschap
relaties ontbreekt echter nog. Er is een gebrek aan beschikbaarheid
van PHA-materialen voor analyse, vooral voor minder gangbare
copolymeren zoals poly(3-hydroxybutyraat-co-4-hydroxybutyraat),
wat een veelbelovend materiaal is voor toepassingen met hoge
toegevoegde waarde in de biomedische industrie. Het doel van dit
project is een brug te vormen tussen microbiologie en
polymeerwetenschap, waardoor een systematische studie van de
structuur-eigenschapsrelaties van zelf-geproduceerde P(3HB-co4HB) polymeren, met een grote variatie in structure eigenschappen,
mogelijk wordt. In aanvulling op een uitgebreide thermomechanische
analyse zal de kristallisatiekinetiek van P(3HB-co-4HB) bestudeerd
worden. Deze speelt namelijk een cruciale rol in de relaties tussen
structuur, verwerking en eigenschappen. In een toepassingsgerichte
studie zullen P(3HB-co-4HB) materialen met gewenste
eigenschappen geselecteerd worden en zal de efficiëntie van
biocompatibele kiemvormers geëvalueerd worden. Dit project zal de
weg effenen voor verder onderzoek naar P(3HB-co-4HB)
toepassingen in de biotechnologische industrie
AcroniemFWOTM1149
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Flemish discipline codes

  • Thermal analysis
  • Chemical characterisation of materials
  • Physical chemistry of materials
  • Polymers and plastics

Keywords

  • polyhydroxyalkanoaten
  • microbiële biosynthese
  • structuur-eigenschap relaties