De geografie van Financiële Technologie in Europa: Het karteren van organisatorische, institutionele en strategische verschuivingen in financiële centra van de Benelux

Projectdetails

!!Description

Ingegeven door de snelle digitalisering van financiële diensten onderzoekt dit project de veranderende rol van financiële centra in de Benelux. Een centrale vraag die het project zich stelt is in welke mate de traditionele intermediërende rol van financiële centra verstoord wordt door het gebruik van Financiële Technologie (FinTech) zoals digitale munten, blockchain, robo-advies, etc. Is er nog nood aan financiële centra ten tijde van digitale financiële diensten? Indien ja, welke organisaties zullen hierin een leidende rol hebben: de grootbanken of eerder de Amerikaanse (Google, Apple, Amazon, Facebook) of Chinese techgiganten zoals Alibaba? Hoewel
dringende vragen vanuit economisch, maatschappelijk als geopolitiek oogpunt, weten we weinig over hoe FinTech onze financiële centra verandert. En hoewel er een geografische onderzoeksagenda over FinTech in de steigers staat, is de aandacht tot dusver vooral uitgegaan naar kleinere start-ups en niet naar de grote spelers. Dit project wil tegemoet komen aan deze onderzoekslacunes door comparatief casuswerk in Amsterdam, Brussel en Luxemburg. We onderzoeken organisatorische transformaties, institutionele veranderingen op lokaal en regionaal niveau, en relateren dat aan regelgevende en strategische veranderingen op nationale en Europese schaal.
AcroniemFWOAL941
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/23

Keywords

  • Financial geography
  • financial centre
  • digitization

Flemish discipline codes

  • Economic geography
  • Urban and regional geography