Emissievrije Stedelijke Distributie

Projectdetails

!!Description

Stedelijke distributie wordt al ruim een decennium als een pionier gedeelte beschouwd voor het emissievrij goederentransport (EC White paper, 2011). De nood voor emissievrije logistiek is er niet minder op geworden. De transport sector is verantwoordelijk voor om en bij 20% van de broeikasgassen in Vlaanderen en is de sector die het moeilijkste erin slaagt zijn emissies te reduceren. De Europese en lokale doelen zijn aangescherpt. Wetenschap toont aan dat snelle, grote inspanningen nodig zijn. Realisme toont echter aan dat scherpe doelstellingen alleen niet volstaan. Zo stelde de Vlaamse Regering de ambitie om stedelijke distributie tegen 2025 emissievrij te organiseren, en we moeten reeds vaststellen dat deze ambitie niet gehaald zal worden. Het is nu kwestie om realistisch bij te sturen zonder teveel aan snelheid in te boeten (want die luxe is er niet). Het bestek uitgeschreven door de Vlaamse Overheid – Departement MOW gaat in op deze kwestie door een traject te ondersteunen die
hindernissen aanpakt die een emissievrije stedelijke logistiek in de weg staan.

In onze visie vertrekken we graag vanuit de (1) complexiteit van emissievrije stedelijke distributie.
Hieruit concluderen we dat (2) deze transitie een systeemtransitie is en benoemen we de implicaties hiervan op onze visie op de opdracht. We zoomen in op de (3) meerwaarde van deze opdracht als versneller in deze systeemtransitie. We ronden af met enkele (4) aandachtspunten voor een dynamische en effectief proces.
AcroniemVLOV169
StatusActief
Effectieve start/einddatum16/06/2231/08/24

Keywords

  • Emissievrij
  • Stedelijke Distributie