Levenseindebeslissingen bij foetussen ouder dan 22 weken, pasgeborenen en zuigelingen: een populatie-gebaseerde studie in Vlaanderen, België

Projectdetails

!!Description

In de afgelopen decennia is er een toename van medische en technische oplossingen voor zieke pasgeborenen en baby's, wat aanleiding gaf tot discussie of deze in alle omstandigheden zouden moeten worden gebruikt. Opzeggingen van late zwangerschap en beslissingen rond het levenseinde (ELD's) met een mogelijk of bepaald levensverkortend effect bij pasgeborenen of baby's zijn wereldwijd onderwerp van discussie geworden. Neonatologen van alle neonatale IC's in Vlaanderen hebben aangegeven behoefte te hebben aan actuele gegevens over de prevalentie van ELD-praktijken en gerelateerde kenmerken. Gebruikmakend van een mixed-methods benadering waarbij onderzoeksmethoden worden gecombineerd die bewezen betrouwbaar zijn met kwalitatief onderzoek, zal dit project: 1) end-of-life praktijken en beslissingen onderzoeken bij foetussen ouder dan 22 weken, bij pasgeborenen en zuigelingen 2) attitudes van medische professionals beschrijven naar ELD-maken in de perinatale periode (tot een jaar) en evalueren van de invloed van attitudes op de daadwerkelijke besluitvorming 3) verkenningen en ervaringen met het ELD-maakproces in de perinatale periode van betrokken clinici en nabestaanden De drie doelstellingen zal worden behandeld met behulp van 1) een bevolkingsonderzoek van artsen die alle sterfgevallen aan foetussen ouder dan 22 weken, pasgeborenen en zuigelingen bevestigen, 2) een representatief onderzoek onder artsen die voor deze patiënten zorgen en 3) een kwalitatief onderzoek met artsen en ouders . Het onderzoek kan bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen voor een uniforme praktijk met betrekking tot deze moeilijke beslissingen in de perinatale zorg.
AcroniemFWOAL808
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/19

Flemish discipline codes

  • Sociology of health