Levenseindetrajecten van ouderen met een ernstige chronische ziekte: een haalbaarheidsstudie met gemengde methoden

Projectdetails

!!Description

Ouderen ervaren naar het levenseinde toe vaak lange periodes van ziekte en complexe fluctuaties in hun fysieke, sociale, psychologische en existentiële welzijn. Dit ERC runner-up project test en verfijnt risicovolle onderdelen van een ERC-voorstel om de basis te leggen voor een baanbrekend interdisciplinair mixed-methods onderzoek naar levenseindetrajecten van ouderen. Het beantwoordt aan de belangrijke vraag welke aspecten van levenseindetrajecten generaliseerbaar en welke individueel specifiek zijn. Dit project ontwikkelt een nieuw wetenschappelijk kader, waarbij trajecten door twee wetenschappelijke lenzen worden onderzocht: een gestructureerde, kwantitatieve methode uit de medische wetenschappen om fluctuaties op een gestandaardiseerde manier te bestuderen, en een ervaringsgerichte kwalitatieve benadering uit de geesteswetenschappen om de subjectieve verhalen achter deze trajecten te bestuderen. In een pilot convergent mixed-methods studie wordt een kwantitatieve longitudinale studie gecombineerd met een seriële narratieve interviewstudie, met ouderen (≥70j) met een chronische ziekte die het levenseinde naderen. De bevindingen van de twee methoden worden daarna systematisch geintegreerd. Dit werk zal een ERC-herindiening versterken, die zal leiden tot een fundamentele heroverweging van de manier waarop we levenseindetrajecten onderzoeken, begrijpen en categoriseren. Deze inzichten zijn cruciaal voor de wetenschappelijke vooruitgang naar een goed levenseinde voor iedereen.
AcroniemFWOAL1093
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/02/2330/09/23

Keywords

  • Levenseinde trajecten
  • Ouderen
  • Mixed methods onderzoek

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Palliative care and end-of-life care
  • Health psychology
  • Medical anthropology
  • Social epidemiology

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.