Hormoonontregelende chemische stoffen in afvalwater van ziekenhuizen in het Brussels Gewest en de impact ervan op de bacteriële biodiversiteit.

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences