Verbetering van de T cel stimulatoire capaciteit van immature dendritische cellen.

Projectdetails

!!Description

De toediening van drendritische cel (DC) gebaseerde vaccins vormt een veelbelovende strategie als bijkomende therapie voor de behandeling van kanker. Hierbij wil men het immuunsysteem van de patiënt een specifiek signaal geven tot het herkennen en vernietigen van tumorcellen, waarbij gezonde cellen ongemoeid blijven. Hoewel vroegere DC-gebaseerde klinische studies bemoedigende resultaten hebben gegeven en spectaculaire tumorregressies werden geobserveerd in sommige patiënten, waren de immunologische en klinische responsen over het algemeen onbevredigend. Een mogelijke reden voor deze teleurstellende resultaten is het feit dat de gebruikte mature DCs een ontoereikende CD4+ en CD8+ T cel stimulatoire capaciteit hadden om zowel een goede cellulaire immuunrespons op te wekken als de opgetreden tolerantie tegen de tumor te doorbreken. In dit project willen we zoeken naar nieuwe methoden om mature, stimulatoire DCs te genereren met een verbeterde T cel stimulatoire capaciteit. Dit zal bewerkstelligend worden door de DCs te elektroporeren met mRNA coderend voor stimulatoire moleculen enerzijds en door ze te matureren met TLR liganden anderzijds.AcroniemFWOKN189
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/08

Flemish discipline codes

  • Basic sciences