Ensemble uitmiddeling en veralgemenende verstrengeling in de AdS/CFT correspondentie

Projectdetails

!!Description

Dit project behandelt twee belangrijke onbeantwoorde vragen rondom kwantumgravitatie en
kwantuminformatie in de AdS/CFT correspondentie. Enerzijds stellen recente vooruitgangen in het
begrijpen van AdS2/CFT1 dualiteiten met behulp van ensemble uitmiddeling de vraag of dit
paradigma te veralgemenen is in hogere dimensies en welke gevolgen dit zou hebben voor de
interpretatie van de gravitatiepadintegraal. Het eerste deel van dit project is gericht op de
berekening van ensemble gemiddelden van een klasse van tweedimensionale conforme
veldentheorieën over hun moduliruimte en de constructie van de holografisch duale formulering met
behulp van zadelpunten van de gravitatiepadintegraal. Anderzijds heeft het onderzoek van
verstrengelingsentropie in de AdS/CFT correspondentie de achtergrond aangeboden voor het idee dat
de ruimtetijd in AdS/CFT een effect is dat ontstaat door verstrengeling. Een belangrijke open vraag
in deze context is de rol van veralgemenende verstrengelingsmaten (ook bekend als entwinement)
die rekening houden met verstrengeling tussen verschillende velden. Hier is het doel om een bewijs
voor eerder voorgestelde entwinement dualiteiten in AdS3/CFT2 te ontwikkelen, kwantumcorrecties
daarvan te berekenen en te veralgemenen naar hogere dimensies. Quantum information and the emergence of spacetime in the AdS/CFT correspondence
Promotor Johanna Erdmenger, research group chair of theoretical physics 3, University of Würzburg,
Germany
AcroniemFWOTM1158
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2330/09/26

Keywords

  • AdS/CFT-correspondentie
  • Conforme veldtheorie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • High energy physics
  • Quantum information, computation and communication
  • Field theory and string theory

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.