EPISTAT : Een methodologie vanuit de epidemiologie en de statistiek in een ICT-ondersteunde interactieve leeromgeving.

Projectdetails

!!Description

EPISTAT betreft de uitwerking en evaluatie van een methodologie voor de integratieve aanpak van epidemiologie en medische statistiek in het tweede jaar kandidaat arts. Het goed kunnen interpreteren van resultaten van medisch gericht wetenschappelijk onderzoek is voor iedere student in de geneeskunde een noodzakelijke te verwerven bekwaamheid. Deze bekwaamheid wordt niet verworven door enkel theoretisch onderricht. Nodig is dat iedere student in de opleiding gelegenheid heeft gehad om er zelf praktisch mee bezig te zijn. Dit uitgangspunt heeft geleid tot de intentie om de opleidingsonderdelen Epidemiologie en Statistiek in het 2e jaar kandidaat arts te integreren tot een experimentele DOE omgeving: EPISTAT. De studenten leren in deze omgeving om een relevant onderzoeksprobleem kwantitatief, zowel epidemiologisch als statistisch, aan te pakken. In een projectmatige opzet met een aangepaste inhoudelijke en procesmatige begeleiding worden alle onderzoeksfasen doorlopen. De begeleiding is erop gericht dat studenten leren samenwerken in kleine groepjes en leren rapporteren en presenteren. EPISTAT past in het concept van competentiegericht en flexibel leren. Uit eerdere aanzetten is reeds gebleken dat deze vorm van interactief onderwijs voor studenten en docenten stimulerend en verrijkend is. In het project worden de mogelijkheden die ICT biedt optimaal benut. Het project is gericht op het realiseren van een inhoudelijk en pedagogisch-didactisch gefundeerde methodologie die uitbreidbaar is naar andere opleidingsonderdelen en andere groepen studenten.
AcroniemVLO122
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0330/09/05

Flemish discipline codes

  • Basic sciences