Epistemische logica met justificatie en contexten.

Projectdetails

!!Description

Dit project stelt het formaliseren van een epistemologisch contextualisme voorop. De nadruk ligt daarbij op kennistheorieën die de onderzoekspraktijk centraal stellen in hun definitie van context. Dit project heeft twee luiken:

- De ontwikkeling van een epistemische logica waarin (a) kennisuitspraken contextgevoelig zijn en (b) expliciet verwijst naar de beschikbare verantwoording kan worden verwezen. Epistemische logica met justificatie dient als basis en wordt uitgebreid met agenda's en acties om contexten te wijzigen.

- De toetsing van de oorspronkelijke (informele) contextualistische kennistheorieën aan de gevolgen van de formele theorie.
AcroniemFWOTM508
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0930/09/13

Keywords

  • justificatie
  • epistemologie
  • logica

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • Minimal Revision and Classical Kripke Models: First Results

    De Vuyst, J., 2011, Logic, Rationality, and Interaction: Third International Workshop, LORI 2011, Guangzhou, China, October 10-13, 2011. Proceedings. Ditmarsch, H. V., Lang, J. & Ju, S. (redactie). Springer, Vol. 6953. blz. 300-313 14 blz. (Lecture Notes in Computer Science).

    Onderzoeksoutput: Chapterpeer review