ERA-NET: Herstel en beheer van biodiversiteit en ecosysteemdiensten van tijdelijke Vijverlandschappen

Projectdetails

!!Description

Tijdelijke vijverecosystemen vormen een verwaarloosde zoetwaterhabitat in Europa en in een groot deel van de rest van de wereld.
Deze habitats zijn vernietigd vanwege veronderstelde associaties met door muggen overgedragen ziekten en om te optimaliseren
landbouwactiviteiten terwijl de diensten die zij verlenen niet worden erkend. Effectieve conservering en restauratie hiervan
habitat en zijn unieke fauna wordt belemmerd door het ontbreken van een gevestigde tijdelijke vijvertypologie om het beheer te sturen
en een gebrek aan kennis over de effectiviteit van verschillende beheer-, vijveraanleg- en herstelstrategieën op
biodiversiteit en ecosysteemdiensten.
In dit transnationale project willen we actuele informatie over tijdelijke vijverbiodiversiteit en -behoud synthetiseren
projecten om effectievere herstel- en beheerstrategieën af te leiden en te simuleren in hoeverre de huidige Natura
2000-netwerk beschermt tijdelijke vijvers adequaat met behulp van systematische algoritmen voor instandhoudingsplanning. Wij zullen ook
experimenten uitvoeren om ecosysteemdiensten te kwantificeren en te testen of we Europese vijverlandschappen nieuw leven kunnen inblazen en promoten
ecosysteemdiensten met behulp van oude ecosysteemingenieurs.
Sinds het Devoon zijn grote branchiopod-schaaldieren (Crustacea, Branchiopoda) hoeksteenorganismen in natuurlijke
tijdelijke vijvers, maar ze zijn grotendeels uitgeroeid uit een groot deel van hun vroegere reeksen. Zoals de bever en wolf deze
ongewervelde dieren hebben het potentieel om de habitatomstandigheden aan te passen om het geschikter te maken voor andere soorten. Ze kunnen helpen om
controle van cyanobacteriële bloei en muggenpopulaties, bieden een waardevolle voedselbron voor veel bedreigde amfibieën
en watervogelsoorten en vergemakkelijken de verwijdering van voedingsstoffen uit het systeem. Deze hypothesen moeten echter nog worden
formeel gedemonstreerde en geïntegreerde tests op verschillende locaties zijn nodig voordat we deze processen kunnen veralgemenen
en werken aan een beter beheer en een bredere bescherming van dit habitattype in Europa en aangrenzende regio's.
Dit project is uniek in de zin dat het de effecten van het opnieuw in het wild brengen van ecosystemen van onderaf onderzoekt via organismen die:
is misschien minder bekend en zichtbaar, maar even belangrijk dan klassieke ecosysteemingenieurs zoals de wolf of de bever. In
daarnaast zullen we richtlijnen voor goede praktijken ontwikkelen en verspreiden om tijdelijke aantasting van de vijver te verminderen en te vergroten
het succes van lopende restauratie- en creatieprojecten. Samen met onze stakeholders zetten we een kennis
platform en gebruik een scala aan outreach-initiatieven om het publiek bewust te maken van deze onbekende en ondergewaardeerde habitat
in Europa en daarbuiten.
Korte titelRESPOND
AcroniemFWOAL1059
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/04/2231/03/25

Flemish discipline codes

 • Conservation and biodiversity
 • Ecology not elsewhere classified
 • Landscape ecology

Keywords

 • Restauratie
 • Biodiversiteit
 • Ecosysteemdiensten
 • Tijdelijke Vijvers
 • Ecosysteemingenieurs
 • Vijver creatie
 • Natura 2000
 • Levensprojecten