Erasmus+ Key Action 2: MELINC - leraren opleiden voor inclusie in Mongolië. Ontwikkeling van een modulaire cursus met online tutorials over de rechten van leerlingen met een handicap en oprichting van 3 SEN-adviescentra.

Projectdetails

!!Description

Het project helpt Mongolië bij zijn overgang naar het opbouwen van een inclusief onderwijssysteem en het creëren van gelijke onderwijskansen voor leerlingen met een handicap en speciale behoeften in het onderwijs, en bij zijn inspanningen om zijn verplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (geratificeerd door het Parlement) na te komen. van Mongolië op 19 december 2008).
AcroniemEUPOM97
StatusActief
Effectieve start/einddatum15/01/2114/01/24

Flemish discipline codes

  • Education, culture and society not elsewhere classified