Erasmus+ Key Action 3 – Forward-Looking Project – FORINER - Onderwijs verstrekken aan buitenlandse gevangenen in EU-gevangenissen

Projectdetails

!!Description

De rol van de VUB is de coördinatie van het desk research (WP1) en de evaluatie van de pilotprojecten (WP6). In samenwerking met de andere partners is de VUB verantwoordelijk voor het in kaart brengen en analyseren van de bestaande educatieve initiatieven voor Europese buitenlandse gedetineerden die zijn vastgehouden in een buitenlands Europees land en het bestaande onderzoek en projecten over dit onderwerp. De VUB zal een deskresearch ontwikkelen die uit drie delen bestaat: een literatuuronderzoek dat meer inzicht verschaft in het profiel van Europese buitenlandse nationale gevangenen in Europa, de moeilijkheden die zij ervaren en hun deelname aan educatieve programma's. De resultaten van een online enquête die wil meer informatie krijgen over het onderwijsbod voor Europese buitenlandse gedetineerden en de beschikbaarheid van ICT-voorzieningen in de gevangenissen. Respondenten zijn gevangenisbeheerders en onderwijsaanbieders. Op basis van de online enquête worden vijf beste praktijken in heel Europa geselecteerd en dieper onderzocht. Via interviews onderzoeken we hoe zij onderwijs organiseren voor Europese buitenlandse nationale gevangenen en / of ICT, de impact en het proces bij de ontwikkeling van deze praktijken. In een latere fase van het project is de VUB verantwoordelijk voor de empirische evaluatie van de pilootprojecten. Er zal aandacht worden besteed aan de effecten die deze proefprojecten hebben, hoe tevreden de deelnemers zijn en hoe deze projecten worden ontwikkeld (bijv. Succesfactoren, belemmeringen, samenwerking met andere instellingen). Daarnaast draagt ​​de VUB actief bij aan de andere werkpakketten (bijvoorbeeld het opbouwen van een netwerk binnen Europa, de toekomstige zoekactie, verspreiding, formuleren van beleidsadvies).
AcroniemEUPOM10
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/08/1531/12/17

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Education systems

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.