EURALOC - OPERRA - Open Project for the European Radiation Research Area

Projectdetails

!!Description

Binnen het OPERRA-project wordt voorgesteld dat de MELODI-associatie, als een goed geavanceerd netwerk, het voortouw neemt bij het opzetten van de noodzakelijke structuren die in staat zijn om de langlopende Europese onderzoeksprogramma's voor stralingsbescherming te beheren, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de waardevolle ervaring die is verzameld via het DoReMi-netwerk van excellentie. Terwijl in velden grenzend aan laaggedoseerd risicoonderzoek (radio-ecologie, nucleair noodbeheer) wetenschappelijke kwesties zouden worden georganiseerd door de zusterorganisaties, Alliance en NERIS, worden deze verenigingen aangemoedigd om zich bij MELODI aan te sluiten om een ​​overkoepelende structuur als gelijkwaardige partners te vestigen.OPERRA zal de synergieën van EURATOM en andere EG-programma's benutten, rekening houdend met de meest relevante gemeenschappelijke programmagebieden en mechanismen voor de financiering van gezamenlijke activiteiten. Het project zal ook de banden versterken met nationale financieringsprogramma's en met de Europese onderwijs- en opleidingsstructuren. Ook zal het stappen ondernemen naar een grotere betrokkenheid van die nieuwe lidstaten die baat zouden kunnen hebben bij een verhoogde deelname aan de onderzoekprogramma's voor straling. Ten slotte zal OPERRA stappen ondernemen om het gezamenlijke gebruik van infrastructuren in Europese landen verder te integreren, en om een ​​gemakkelijkere toegang tot onderzoeksinfrastructuren te ontwikkelen en vergemakkelijken. Het uiteindelijke doel van dit project is om een ​​overkoepelende coördinatiestructuur op te bouwen met de capaciteit in een juridische en logistieke zin om toekomstige oproepen voor onderzoek op het gebied van stralingsbescherming als geheel (met inbegrip van laaggedoseerd risico, radio-ecologie, nucleair noodbeheer en ook onderzoeksactiviteiten met betrekking tot het medische gebruik van ioniserende straling) namens de Europese Commissie te beheren. OPERRA bereidt de organisatie voor op een eerste oproep tot mededinging tegen het einde van 2013 voor projecten in laaggedoseerd risico-onderzoek en een tweede oproep tot mededinging in 2014 voor bredere projecten in stralingsbeschermingsonderzoek, met goedkeuring van EG-diensten, met de steun van "" Tussenpersoon "" beheerder en een externe adviesinstantie.
AcroniemEU479
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/06/1331/05/17

Flemish discipline codes

  • Systems biology