Europese media in een overgangsfase: innovatie door internationale samenwerkingen richting duurzame journalistiek

Projectdetails

!!Description

Tegen het licht van de decennialange financiële crisis van de
nieuwsmedia-sector, is innovatie topprioriteit, zowel voor
mediamanagers als beleidsmakers. Op EU-niveau heeft het recent
gelanceerde Actieplan voor Europese democratie een verband
gelegd tussen het bereiken van democratische doelstellingen en het
aanpakken van de crisis van de nieuwsmedia, met hernieuwde
belangstelling voor innovatie in de sector.
Media-innovatie is het centrale onderwerp van dit onderzoeksproject.
Terwijl er in de media sector steeds meer consensus is over de
prioriteit van innovatie, is er een gebrek aan wetenschappelijk inzicht
over de methode, zowel op theoretisch als op operationeel vlak.
Bovendien vereist de specificiteit van de EU-context, met zijn
uiteenlopende maar onderling sterk verbonden media contexten, een
ad hoc onderzoek.
Voortbouwend op research naar een specifieke theoretische weg
voor de huidige Europese mediasector, stoelt dit onderzoek op de
hypothese dat financiering voor internationale samenwerkingen
tussen mediaorganisaties een schaalbare beleidsoplossing is om
innovatie in de Europese mediasector te stimuleren.
Deze hypothese wordt verkend aan de hand van een reeks
onderzoeksvragen die een theoretische, een beleids- en een case
study-analyse behandelen. Op basis daarvan volgt een originele
beoordeling van de resultaten van een selectie acties, door de
overheid en de particuliere sector gefinancierd en in Europa
uitgevoerd, om internationale samenwerkingen te versterken.
AcroniemFWOTM1092
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/23

Keywords

  • Journalistieke crisis
  • Nieuwsmedia-innovatie
  • Grensoverschrijdende journalistiek

Flemish discipline codes

  • Media and communication policy
  • Journalism studies
  • Digital media
  • Media sociology