Projectdetails

!!Description

Projectsubsidie voor deelname aan Europese Universiteiten.
De Vlaamse Regering kent 4,78 miljoen euro projectsubsidie toe aan de Vlaamse universiteiten ter ondersteuning van het onderzoeks-, innovatie- en valorisatieluik binnen hun deelname aan de Europese Universiteiten. De Europese Universiteiten spelen een belangrijke rol in het realiseren en versterken van de Europese Onderzoeksruimte, en in het ontwikkelen van een transformatieagenda voor onderzoek en innovatie. Deze projectsubsidie zorgt ervoor dat onze Vlaamse universiteiten als lid van structurele transnationale allianties op een hoger echelon kunnen blijven meespelen binnen een uitermate competitieve omgeving. Daarnaast zullen er ervaringen en expertise in een Vlaams lerend netwerk gedeeld worden en worden er meer mogelijkheden gecreëerd voor inkomende en uitgaande tijdelijke mobiliteit binnen de Europese Universiteiten inclusief de universiteiten van het Verenigd Koninkrijk. De Vlaamse Regering keurt het bijbehorende herverdelingsbesluit goed.
AcroniemVLOV150
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2130/04/24

Keywords

  • Europese
  • Universiteiten

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.