EUTOPIA - Transformatie van onderzoek en innovatie (OZR EU BONUS)

Projectdetails

!!Description

EUTOPIA-TRAIN is een ambitieus onderzoeksinitiatief gelanceerd door de EUTOPIA Alliance, een netwerk van zes universiteiten dat een Erasmus + ‘European Universities’-proefproject heeft gewonnen. Het brengt Goeteborgs Universitet, Vrije Universiteit Brussel, CY Cergy Paris Université, Univerza v Ljubljani, Universitat Pompeu Fabra en University of Warwick samen om de opkomst te bevorderen van een uitdagende gemeenschap voor kenniscreatie en om te profiteren van hun gezamenlijke potentieel om innovatie en maatschappelijke impact. EUTOPIA-TRAIN heeft tot doel haar uitdagende onderwijsmodel uit te breiden tot de ontwikkeling van haar onderzoeks- en innovatie- (O&I) -activiteiten en twee hoofduitdagingen aan te pakken: (1) de integratie van pan-EUTOPIA-onderzoeks- en innovatiegemeenschappen en (2) de openstelling van EUTOPIA onderzoeksgemeenschappen en -structuren voor de samenleving, het bedrijfsleven, studenten en beleidsmakers. Er zullen drie horizontale doelstellingen worden nagestreefd: • Ontwikkeling van O & I-synergieën en verwezenlijking van een gezamenlijke onderzoeksstrategie; • Onderlinge samenwerking tussen middelen en instrumenten; • Uitwerking van een gedeeld O & I-beleid. Deze doelstellingen zullen de activiteiten op zes hoofdgebieden aansturen: • Ontwikkeling van een strategie om de EUTOPIA O & I-agenda te realiseren en kennis te delen met belanghebbenden • Ontwikkeling van een instellingsoverschrijdende innovatiestrategie en ondersteuning van betrokkenheid bij het bedrijfsleven • Mainstreaming van open wetenschap en betrokkenheid bij burgers en de samenleving • Een gezamenlijke personeelsstrategie ontwikkelen en de ontwikkeling van vaardigheden en mobiliteit van onderzoekers ondersteunen • Een EUTOPIA-subsidie-, juridisch en innovatiebureau opzetten • Gezamenlijke structuren voor onderzoeksbestuur en -beheer opzetten. Door een combinatie van top-down en bottom-upbenaderingen zal het initiatief de institutionele transformatie van de EUTOPIA-alliantie ondersteunen in synergie met zijn onderwijsdimensie. Het zal ook de onderzoekscapaciteit van EUTOPIA op het gebied van zowel menselijke als technische middelen opbouwen, beleid voor Europese universiteiten verspreiden en gezamenlijk tot stand brengen en bijdragen tot de ontwikkeling van de O & I-prestaties van de EU.
AcroniemOZR3678
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/23

Flemish discipline codes

  • Education systems not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.