Evaluatie van het experiment modularisering in het secundair onderwijs.(OBPWO 2002)

  • Pelleriaux, Koen (Wetenschappelijk Promoter)
  • Elchardus, Mark (Administrative Promotor)
  • Kuppens, Toon, (Medewerker)
  • Peeters, Tim, (Medewerker)
  • Parys, H. (Medewerker)
  • Douterlungne, Mia (Wetenschappelijk Promoter)

Projectdetails

!!Description

Vanaf het schooljaar 2000-2001 wordt in het Vlaams onderwijs geëxperimenteerd met een modulaire opleidingsstructuur. Dit experiment vindt plaats in 41 modulaire scholen. In dit onderzoek werd nagaan in welke mate de modulaire opleidingsstructuur de gestelde doelen bereikt heeft. Er wordt daarvoor verder gebouwd op het OBPWO 00.04 onderzoek. In dat onderzoek werden de eerste twee cohortes die instapten in het modulair onderwijs en een controlegroep twee keer bevraagd. Daarnaast werd op schoolniveau nagegaan hoe het modulair onderwijs werd ingevoerd en welke de knelpunten zijn. In het hier voorgestelde onderzoek zullen de beide cohortes opnieuw worden bevraagd met het oog op de evaluatie van de gestelde doelstellingen. Daarnaast zal ook ingegaan worden op de pedagogische en organisatorische uitbouw van het project modularisering.
AcroniemVLO113
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0230/09/04

Flemish discipline codes

  • Sociology and anthropology
  • Law and legal studies