Evaluatie Digitaal Semester in tijden van Corona - Beleidsvoorbereidend onderzoek (BVO) 2020

Projectdetails

!!Description

Op maandag 16 maart 2020 ging VUB ‘brutaal digitaal’: ingevolge de federale maatregelen die werden uitgevaardigd i.h.k.v. de COVID-19 pandemie, werden alle lopende onderwijsactiviteiten met onmiddellijke ingang omgezet naar afstandsonderwijs en werden voorbereidingen getroffen om het aantal ‘on campus’ examens zoveel mogelijk te reduceren en te vervangen door alternatieve opdrachten of online varianten.
De eigenlijke realisatie van het ‘digitaal semester’ ligt in de handen van de opleidingen, de lesgevers én de studenten. Er zijn (en worden nog steeds) door alle betrokkenen enorme inspanningen ge¬leverd om dit onverwachte en gigantisch experiment te doen slagen. We kennen daarbij heel wat successen en ontdekken nieuwe mogelijkheden, maar maken ongetwijfeld ook foute keuzes, lopen tegen onvoorziene problemen aan en kampen met onzekerheid, tegenslagen en heel wat stress.
Voorliggend projectvoorstel beoogt een eerste globale evaluatie van het verstrekte onderwijs tijdens het ‘digitale semester’
AcroniemDOZ108
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/06/2031/05/21

Keywords

  • digitaal semester
  • corona

Flemish discipline codes

  • Education systems not elsewhere classified