Projectdetails

!!Description

Dionysus werd van 2010-2017 gefinancierd door de federale autoriteiten in het kader van het "Protocol 3" memorandum van overeenstemming. Het doel van de door Protocol 3 gefinancierde projecten was om alternatieve zorg en ondersteuning voor de zorg voor kwetsbare ouderen te implementeren. Het belangrijkste resultaat was het uitstel van de definitieve opname in een verpleeg- (en verzorgings) huis, MR (S). Net als 62 andere projecten (25 voor de tweede oproep) had Dionysus baat gehad bij een wetenschappelijke evaluatie. Aan het einde van de evaluatie was de impact van de interventies uit Protocol 3 op het belangrijkste resultaat van de wetenschappelijke evaluatie, d.w.z. het uitstellen van de definitieve institutionalisering in MR (S), niet kon worden aangetoond [1].
Anderzijds het positieve effect op andere uitkomsten (tevredenheid van belanghebbenden, beter gebruik van hulp en zorg met hoge toegevoegde waarde, vermindering van zorg met lage toegevoegde waarde, positieve impact op de ervaren last van de mantelzorger) informeel en, meer in het algemeen, de grotendeels positieve impact op de kosten / effectiviteit-balans) is goed aangetoond in een populatie van zogenaamde 'kwetsbare' ouderen van meer dan 8.000 mensen.
Een van de hypothesen van de onderzoekers, genoemd in de conclusie van het rapport, was dat als de impact van de interventies van Protocol 3 op het uitstellen van de definitieve institutionalisering in MR (S) niet kon worden aangetoond, de voorwaarden voor de transitie richting de MR (S) was sterk verbeterd. Het resultaat was dat ouderen en hun formele en informele entourage het leven in een verpleeg- (en verzorgingshuis) beter beleefden.
Ondanks deze talrijke aangetoonde effecten, ontvangen Protocol 3-projecten momenteel geen structurele financiering van de federale overheid. Wat het Dionysus-project betreft, hebben de leiders ervan beslist om zijn activiteiten stop te zetten in 2018, gezien de aanhoudende onzekerheid over de voorwaarden voor structurele en duurzame financiering.
Na een paar maanden van stillegging en op verzoek van Dionysos-functionarissen, zal IRISCARE Dionysos een jaar lang financieren en zou het informatie nodig hebben om de toegevoegde waarde van Dionysos voor de doelgroep en het Brusselse gezondheidssysteem te schatten ( schatting van dekking en impact). Tegelijkertijd zou IRISCARE het aantal potentiële kandidaten moeten inschatten dat baat zou kunnen hebben bij een interventie. Dit zou IRISCARE in staat moeten stellen om de kosten van de structurele financiering van diensten, zoals deze worden aangeboden in het Dionysos-apparaat, te ramen, voor het geval IRISCARE overweegt om dit aanbod van ondersteuning en bijstand uit te breiden naar de hele bevolking van Brussel.
AcroniemANI263
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2030/06/21

Flemish discipline codes

  • Elderly care

Keywords

  • alternatieve zorg
  • Ouderen