Evaluatie van de discriminatiepraktijken op de woningmarkt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Projectdetails

!!Description

In dit project wordt het voorkomen van discriminatie op de private huurwoningmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemeten aan de hand van correspondentietesten. De volgende discriminatiegronden worden onderzocht: etnische afkomst, inkomensbron, gezinssamenstelling, gender en handicap. De test zijn methodologisch vergelijkbaar met de nulmeting van 2017 en zullen het effect van de sensibiliserings- en opleidingsmaatregelen uit 2018 en 2019 kunnen nagaan. Daarnaast wordt er ook een vademecum opgesteld met de methodologie voor de correspondentietest, de mystery shopping en de telefoontest zodat de diensten van de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie in staat zijn om in de toekomst zelf discriminatietests te realiseren.
AcroniemBRGEOZ362
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/12/1831/07/19

Flemish discipline codes

  • Population trends and policies