Evaluatieonderzoek Brussels Curriculum.

Projectdetails

!!Description

Onderwijsexperiment "Brussels curriculum" - EvaluatieIn zijn Beleidsbrief Onderwijs 2008 gaat de minister dieper in op de problematiek van het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Hij verwijst hierbij ook naar de rondetafelconferentie m.b.t. het Brussels onderwijs die onlangs plaatsgevonden heeft.Een van de thema's die hij behandelt, is het curriculaire thema, waaronder het Brussels curriculum. De minister kondigt aan dat het experiment "Brussels curriculum" wordt voortgezet in de eerste graad van het secundair onderwijs.1.Het Centrum voor de Linguïstiek van de Vrije Universiteit Brussel heeft een evaluatieonderzoek gedaan over het Brussels curriculum tijdens het schooljaar 2004-2005 (eindrapport januari 2006). Dit onderzoek vond plaats in drie delen: (i) in oktober observaties in alle scholen (11), (ii) in februari casestudies in drie scholen en (iii) in juni en juli een bevraging van het beleid en van andere onderwijsactoren.Welk gevolg heeft de minister gegeven aan deze evaluatie? In hoeverre heeft hij er rekening mee gehouden in zijn beleid rond dit curriculum?2.Plant de minister een nieuwe evaluatie van het Brussels curriculum? Het evaluatieonderzoek was namelijk niet onverdeeld positief over het experiment.Beschikt de minister over nieuwe elementen of informatie die de voortzetting van dit project ondersteunen?3.In opvolging van de vraag om uitleg van Sven Gatz in december 2006 (Handelingen C54 van 14 december 2006, blz. 4-7) heb ik de volgende vragen.Hoeveel scholen kiezen sinds dit schooljaar voor de variant om in de eerste graad meer taaluren te voorzien?Hoeveel scholen kiezen voor de tweede variant om een derde jaar in de eerste graad te voorzien?Hoe motiveren scholen welke keuze ze maken?Welke rol kan het Brussels curriculum blijven spelen om de uitdaging van de meertaligheid aan te pakken?AcroniemBRGEOZ71
StatusActief
Effectieve start/einddatum25/10/04 → …